Välkommen till GENTAB i Jönköping AB!

Vi är ett entreprenadföretag som utför alla typer av gräv- och schaktarbeten, så som kabel- och bredbandsgrävning dräneringar och avloppsarbeten.

Vårt företag består av erfarna specialister, med många år i branschen.  

Så om du behöver få ett arbete utfört, slå oss en signal!

Nyheter


Tillbaka till översikten

2016-10-24

Fibergrävning Östergötland

Fibergrävning åt Axe-Ryds ekonomiska fiberförening och Lägernäs by är nu påbörjad.Tillbaka till översikten